Direct contact? meetup@onlinemeetup.nl
Proberen?

Home > Privacy

Privacy statement

Ons bedrijf verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van de bedrijfsvoering en om website statistieken te kunnen ontwikkelen en/of bijwerken. Door middel van deze informatie verbetert ons bedrijf de kwaliteit van deze website.

Wij respecteren de Privacy van onze bezoekers en (potentiële) klanten en willen zorgvuldig met deze gegevens omgaan. Deze Privacyverklaring van Meetup Online BV (KvK 59690453) is bedoeld om inzicht te geven in de gegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we hiermee doen. Meetup Online BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en is van toepassing op de website www.onlinemeetup.nl.

Hier wordt onze Dienst – de internetapplicatie online klaslokaal en de managementmodule - uitgelegd en beschreven. Ook de subdomeinen die Meetup Online voor haar Opdrachtgevers maakt en beschikbaar stelt (https://*.websessie.nl)vallen onder deze privacyverklaring. Voor vragen over gegevensbescherming kan contact opgenomen worden met reneevoortman@meetuponline.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Meetup Online BV verwerkt uw persoonsgegevens omdat u contact met ons heeft gezocht via het contactformulier, of gebruik maakt van onze diensten en u deze gegevens aan ons heeft verstrekt.  De persoonsgegevens die u opgeeft in het contactformulier of in het aanvraagformulier voor een proefversie van het platform of aan ons geeft voor het ingaan van het abonnement slaan wij op onze beveiligde Server op en verwerken wij om u de Dienst te kunnen leveren en om u te kunnen factureren. Dit kunnen zijn

 • voornaam en achternaam
 • adresgegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • bedrijfsnaam
 • BTW nummer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via meetup@onlinemeetup.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Meetup Online BV verwerkt uw persoonsgegevens om

 • u te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, zodat u op de hoogte blijft van actuele ontwikkelingen
 • uw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • mogelijk uw surfgedrag over verschillende websites te volgen waarmee wij onze producten en diensten kunnen afstemmen op uw behoefte
 • onze nieuwsbrief te versturen wanneer u zich hiervoor heeft aangemeld

Andere gegevens die we registreren

Wanneer u gebruik maakt van de Dienst worden er automatisch gegevens geregistreerd over de deelnemers binnen uw beveiligde domein. Deze gegevens gebruikt u voor eigen rapportage doeleinden nl. deelname, inlogtijden, duur van een sessie, en een opname.

Geautomatiseerde besluitvorming

Meetup Online BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten, waaronder profilering die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Meetup Online BV) tussen zit.

Hoe lang we gegevens bewaren

Meetup Online BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens & contactgegevens: 3 maanden, voor opvolging van uw verzoek
 • Online locatie gegevens, activiteiten incl. surfgedrag, internetbrowser en apparaat type: 1 maand, voor interne analyse
 • Persoonsgegevens en contactgegevens worden pas in onze klantendatabase opgenomen wanneer u afnemer bent (geworden) van onze diensten.
 • Delen van persoonsgegevens met derden

Meetup Online BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Meetup Online BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Meetup Online BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Meetup Online BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Wij gebruiken Google Analytics om het verkeer naar onze website en de OnlineMeetup applicatie te analyseren. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Hiervoor staat o.a. het anonimiseren van IP-adressen voor ons Google Analytics account aan. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere doeleinden. Daarbij zijn de volgende opties voor het delen in ons Google Analytics account expliciet uitgeschakeld: Producten en services van Google, Benchmarking, Technische ondersteuning. Accountspecialisten

De verzamelde informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan het EU-US Privacy Shield-principe en het Swiss-US Privacy Shield-principe. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s en artikelen eenvoudig te kunnen delen op sociale netwerken zoals Linkedin, Facebook, en YouTube. De code voor deze knoppen is afkomstig van LinkedIn, Facebook, en YouTube zelf. Deze code plaatst meestal een cookie. Lees de privacyverklaring van LinkedInFacebook en YouTube om te zien wat zij met gegevens doen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Meetup Online BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar meetup@onlinemeetup.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek.

Meetup Online BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Meetup Online BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met reneevoortman@meetuponline.nl.  Meetup Online BV heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals de meest recente virusscanner en firewall
 • TLS (of SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Hiermee worden uw gegevens, bijvoorbeeld die worden verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden
 • De servers van Meetup Online BV staan in Nederland bij Leaseweb Nederland BV en zijn ISO gecertificeerd hetgeen betekent dat er een veilig beschermingsniveau is
 • Onze computers zijn beveiligd met een wachtwoord waar we een streng wachtwoordbeleid voor hebben: alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens
 • En zoals eerder genoemd, wij sluiten verwerkersovereenkomsten af met derden die in onze opdracht uw persoonsgegevens kunnen verwerken

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen veranderen en daarom ook onze privacyverklaring. Het is raadzaam deze zo nu en dan te controleren.

Meetup Online BV
Januari 2020

Waarom OnlineMeetup?
 • Je eigen online klaslokaal
 • Tijdswinst
 • Alleen pc en internet nodig
 • Combineer online en offline
 • Locatie onafhankelijk
 • Live webcams of webinar
OnlineMeetup graag uitproberen?
Vraag nu een GRATIS proefperiode aan!
Proefperiode proberen
Bekijk de video